Managing Council

Capt. Jaganath Kotekar
Capt. Jaganath Kotekar
Honorary Scribe
Bengaluru
K. C. Raghunathan
K. C. Raghunathan
Honorary Treasurer
Chennai
Prakash. V.
Prakash. V.
Council Member
Mysore
Avinash Gupta
Avinash Gupta
Council Member
Hyderabad
Krishna Kumar K
Krishna Kumar K
Vice Captain
Ooty
Raamasubramanian S
Raamasubramanian S
Council Member
Chennai
Jhaver R K
Jhaver R K
Council Member
Kodaikanal
Balasubramanian R
Balasubramanian R
Council Member
Coimbatore
Ramachandran V
Ramachandran V
Council Member
Bengaluru
Arun Kumar H S
Arun Kumar H S
Council Member
Mysuru
Joseph Chakola
Joseph Chakola
Council Member
Ooty
John Thomas
John Thomas
Council Member
Kerala
Surendran A
Surendran A
Council Member
Coimbatore
AL Rm Nagappan
AL Rm Nagappan
Captain
Coorg
Sivakumar R
Sivakumar R
Council Member
Hyderabad